Liikaa kaatolupia

Maa- ja metsätalousministeriö tyrii taas. Se on nimittäin myöntänyt jälleen suuremmat metsästyskiintiöt kuin mitä on suositeltu. Esimerkiksi riista- ja kalataloudentutkimuslaitos on suositellut karhun kaatomääräksi korkeintaan 10% arvioidusta kannasta ja ilvekselle korkeintaan 12,3%. MMM on nyt myöntänyt kaatoluvat 15,5% koko karhukannasta ja 18,1% ilveskannasta.

Tämä on hälyttävää, sillä karhun uhanalaisuusluokitus on vaarantunut ja ilveksen yksilömäärä saatta vaihdella rajustikin vuosittain.

Suurpedot kuuluu suomalaiseen luontoon. Toivon, että kaatoluvat pidetään kestävällä tasolla. Aikaisemmin suomalaiset suurpetolajit ovat saaneet vahvistusta itä-rajan takaa, mutta sieltäkään ei enää tule eläimiä tänne niin paljoa kuin ennen. Tähän en osaa sanoa syytä. Ehkä tämä on sitten arvokysymys. Toisten mielestä ihmisen pitää olla yksinvaltias päättämässä muiden lajien yksilöiden oikeudesta olla olemassa. Toisten mielestä luonto saa kukoistaa ja olla juuri niin monimuotinen kuin se vain on mahdollista.

Liikaa kaatolupia

Maa- ja metsätalousministeriö tyrii taas. Se on nimittäin myöntänyt jälleen suuremmat metsästyskiintiöt kuin mitä on suositeltu. Esimerkiksi riista- ja kalataloudentutkimuslaitos on suositellut karhun kaatomääräksi korkeintaan 10% arvioidusta kannasta ja ilvekselle korkeintaan 12,3%. MMM on nyt myöntänyt kaatoluvat 15,5% koko karhukannasta ja 18,1% ilveskannasta.

Tämä on hälyttävää, sillä karhun uhanalaisuusluokitus on vaarantunut ja ilveksen yksilömäärä saatta vaihdella rajustikin vuosittain.

Suurpedot kuuluu suomalaiseen luontoon. Toivon, että kaatoluvat pidetään kestävällä tasolla. Aikaisemmin suomalaiset suurpetolajit ovat saaneet vahvistusta itä-rajan takaa, mutta sieltäkään ei enää tule eläimiä tänne niin paljoa kuin ennen. Tähän en osaa sanoa syytä. Ehkä tämä on sitten arvokysymys. Toisten mielestä ihmisen pitää olla yksinvaltias päättämässä muiden lajien yksilöiden oikeudesta olla olemassa. Toisten mielestä luonto saa kukoistaa ja olla juuri niin monimuotinen kuin se vain on mahdollista.

Ihanat, vihatut suurpedot

Maamme eläin- ja kasvilajeista uhanalaisia on ainakin 2247. Varmaan toinen samanmoinen sellaisia lajeja, joista ei tiedetä. Ensin mainittuihin kuuluu myös monia suurpetoja, kuten ilves, susi ja ahma.Miksi Suomessa myönnetään kaatolupia uhanalaisi…