Ylioppilaskirjoituksia ei tarvita

ViNO on ottanut kantaa, että ylioppilaskirjoituksia ei tarvita. Olen aivan samaa mieltä. Suomen hallitus aikoo kasvattaa ylioppilastutkinnon painoarvoa korkeakouluihin pääsemisessä. Tämä tie on huolestuttava.

Jos ajatellaan vaikkapa ammattikoulun ja lukion asemaa, niin lukioista on jo nyt huomattavasti helpompi ponnistaa korkeakouluihin. Moni on saattanut mennä ammattikouluun siinä uskossa, että saa sieltä itselleen mieluisan ammatin. Nuori ihminen kuitenkin kasvaa ja mielipitet saattavat muuttua rajustikin kolmen vuoden aikana. Kiinnostus korkeakouluun hakemiseen voi olla suurempi kuin aloittaessa opinnot.

Parasta opiskelija-ainesta ei saada tuijottamalla yleissivistävän koulutuksen arvosanoja, vaan alakohtaisissa pääsykokeisa, missä mitataan soveltuvuutta, kiinnostusta ja alan kannalta olennaisia tietoja ja taitoja. Tällaisia asioita ei välttämättä opita lukiosta tai ylioppilaskirjoituksia varten luetuista kirjoista. Niitä voi oppia tekemällä vapaaehtoistyötä, palkkatyötä tai monien alojen kohdalla käymällä perustutkinnon ammatillisessa koulutuksessa. Paljon voi oppia myös kirjastossa itse opiskelemalla.

Olen kuullut monien puolustavan ylioppilaskirjoituksia vertailukelpoisuudella. Tälläkin hetkellä on kuitenkin jo olemassa myös valtakunnallisia kokeita, joilla mitataan opiskelijoiden tasoa erilaisissa aineissa. Mihin tässä enää ylioppilaskirjoitusta tarvitaan?

Mielestäni myöskään nostalgia  ja se että suvussa on ollut perinteenä, että kaikki kirjoittaa ylioppilaaksi ei ole riittävä peruste säilyttämään ylioppilaskirjoituksia. Sen jälkeen kun on opiskelupaikka korkeakoulussa tai työpaikka, niin ylioppilastodistuksella ei ole juurikaan painoarvoa.

Ylioppilaskirjoituksiin lukemisen sijaan lukioissa voitaisiin tehdä jotain hyödyllistä. Paljon on ollut esillä se, että lukiolaisilla ei ole työelämän kokemusta tarpeeksi, joten työharjoittelu voisi olla paikallaan tai sitten lukioille voisi kehittää erilaisen, omaa kiinnostusta ja tiedonhakutaitoa kehittävän loppukokeen. ViNO esittää, että aikaa voisi käyttää pääsykokeisiin lukemalla, tämäkään ei ole huono vaihtoehto.

VaVin puheenjohtajaksi

Minua on tämän vuoden aikana kosiskeltu todella moneen eri pestiin. SAMOKin hallitusta olin vakavasti harkinnut ja ehdokkuuteeni suhtauduttiin positiivisesti. Kesän aikana päätin kuitenkin olla hakematta ainakin tänä vuonna.

Minua on myös kosiskeltu hakemaan ViNOn hallitukseen, HUMAKOn puheenjohtajaksi sekä Protun jaostoihin ja hallitukseen.

Minua ei ole pyydetty hakemaan Vantaan Vihreiden puheenjohtajaksi. Sitä paikkaa aion kuitenkin hakea.

Juuri ennen tämän merkinnän kirjoittamista olen lähettänyt hakemuksen Vantaan Vihreiden ja Vantaan Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden sähköpostilistoille. Takana on rankka viikonloppu SAMOKin liittokokouksessa ja Vihreiden puoluevaltuuskunnan kokouksessa. Samalla olemme ViNOVan kanssa valmistautuneet huomiseen syyskokoukseen. Kaiken touhuamisen lomassa olen eri ihmisille puhunut ajatuksistani pyrkiä VaVin puheenjohtajaksi ja olen saanut positiivista vastakaikua.

En päässyt varsinaiseksi valtuutetuksi. Olen kolmas varavaltuutettu tulevalla kaudella. Olen Vihreiden puoluevaltuuskunnassa myös varajäsenenä. Mielestäni nämä toimet tukevat toimimistani Vantaan Vihreiden puheenjohtajana, koska kykenen niiden ansiosta pysymään helpommin ajantasalla puolueen sisällä käytävästä keskustelusta sekä Vantaan politiikasta.

Vantaan vihreistä valtuustoryhmä on ollut se näkyvämpi ja kantaaottavampi taho, niin kuin pitääkin. Mielestäni Vantaan Vihreiden tulisi kuitenkin näkyä myös järjestönä kaupungin poliittisessa keskustelussa. Meidän pitää etsiä valtuuston ulkopuolisia vaikuttamisen kanavia ja ottaa kantaa. Näin voisimme saada tehokkaammin tavoitteitamme läpi.

Puolueen sisällä Vantaan Vihreiden tulee olla aktiivinen keskustelija ja arvostettu kumppani. Kunnallisena kattojärjestönä taas meidän tärkein tehtävä on turvata jäsenjärjestöjen toiminta.

Uskon, että olisin paras valinta Vantaan Vihreiden puheenjohtajaksi. Olen innostava ja kokenut järjestötoimija ja minulla on tahtoa ja näkemystä VaVin kehittämiseksi jouhevammaksi ja vaikuttavammaksi yhdistykseksi.